Stade Tyskland

Ljussättning under Sverige veckan som staden firar varje år.